Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
देव आहे...

देव आहे चराचरात, प्रत्येकाच्या मनात! जितका आहे तबल्याच्या नादात, तितकाच आहे कोकिळेच्या स्वरात ! तो जितका आहे देवळातल्या गाभाऱ्यात, तितकाच आहे तो गरिबाच्या दारात!

By Tejal Dalvi
 50


More marathi quote from Tejal Dalvi
4 Likes   1 Comments
8 Likes   1 Comments
4 Likes   2 Comments
2 Likes   2 Comments
2 Likes   1 Comments

Similar marathi quote from Abstract