Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

सुरेश पवार

Others

3  

सुरेश पवार

Others

*व्यथा झाडाची*

*व्यथा झाडाची*

1 min
12.1K


लहान असतांना खूप मज्जा होती,

रोज मला पाणी घालून, लाडी गोडी

लावून वाढवत होते, लहान असतांना खूप मज्जा होती... //1//


दिवसागणिक मी वाढत होतो

अंगाला पाने बहरत होती,

दिवसेंदिवस वाढण्यात खूप मज्जाच वेगळी होती.....//2//


पाने आले कळ्या आल्या

फुले आहे फळ आले,

माझा पिसारा अगदी घेरदार झाला, लहान असतांना खूप मज्जा होती.....//3//


दिवसेंदिवस माझा

रुबाब दिसत होता,

मालक मला पोटच्या लेकरासारखा वाढवत होता, लहान असतांना खूप मज्जा होती.....//4//


माझ्या अंगाखांद्यावर

मुले खेळत होते,

मनसोक्त फळे फ़ुले तोडून खात होती,काय ते दिवस लहान असतांना खूप मज्जा होती......//5//


सर्वांना प्राणवायू

मी मनसोक्तपणे पुरवीत होतो

आणि हवेतील प्रादूषण मी घेत होतो लहान असतांना खूप मज्जा होती.......//6//


ज्याने वाढवले त्यानेच गळा कापला,

कठोर मनाने मला संपवला 

काय चूक होती माझी, लहान असताना खूप मज्जा होती......//7//


Rate this content
Log in