Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Suresh Kulkarni

Others

3  

Suresh Kulkarni

Others

व्यक्त व्हा !

व्यक्त व्हा !

1 min
40


व्यक्त व्हा व्यक्त व्हा

नको हा अबोला

घुसमटू नका तुम्ही

व्यक्त व्हा व्यक्त व्हा !


नाही कुणीच भेटले तर

बोला सेल्फी वर

या आरस्या समोर !

व्हा बोलके आणि व्यक्त व्हा !


नको कोंडमारा

करा निचरा

झाडू मारुन काढा

मनातील कचरा !


पण इतकेही नका बोलू

घ्या काळजी मनाची

तुमच्या आमच्या

साऱ्याच मनांची !


Rate this content
Log in