Ignite the reading passion in kids this summer & "Make Reading Cool Again". Use CHILDREN40 to get exciting discounts on children's books.
Ignite the reading passion in kids this summer & "Make Reading Cool Again". Use CHILDREN40 to get exciting discounts on children's books.

Meena Mahindrakar

Others

3  

Meena Mahindrakar

Others

विचार

विचार

1 min
65


विचार कर मना 

नेहमी सत्याचे

सोडून दे सारे 

बंध रे असत्याचे


सकस वाचन 

विचार दर्जेदार 

बोलू मितभाषी 

असेल दमदार


विचाराचे तेज

 मुखावर विराजे 

डोळ्यातील लकाकी 

आत्मभान गाजे


सकारात्मक विचार 

देई आकार मनाला 

नंदनवन बनवी 

मानवी जीवनाला


Rate this content
Log in