Meena Mahindrakar

Others


3  

Meena Mahindrakar

Others


विचार

विचार

1 min 27 1 min 27

विचार कर मना 

नेहमी सत्याचे

सोडून दे सारे 

बंध रे असत्याचे


सकस वाचन 

विचार दर्जेदार 

बोलू मितभाषी 

असेल दमदार


विचाराचे तेज

 मुखावर विराजे 

डोळ्यातील लकाकी 

आत्मभान गाजे


सकारात्मक विचार 

देई आकार मनाला 

नंदनवन बनवी 

मानवी जीवनाला


Rate this content
Log in