Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Meena Mahindrakar

Others

4  

Meena Mahindrakar

Others

चांदण्या रात्री

चांदण्या रात्री

1 min
22.6K


चांदण्या रात्री 

आकाशी भरे शाळा 

फुटे हा पोळा .....।।१।।


चमचमते 

चांदणे आहे नभी 

धुंद मी उभी .....।।२।।


चंद्र हसता 

चांदण्या त्या लाजल्या 

नभी लपल्या.....।।३।। 


चंद्र चांदण्या 

जोडी यांची निराळी 

लुप्त सकाळी.....।।४।।


दिसते छान

रात्र सुंदर

पांघरली चादर.....।।५।।


लखलखतो

चांदण्याचा झुला

सुंदर शेला.....।।६।।


Rate this content
Log in