Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Meena Mahindrakar

Others

4  

Meena Mahindrakar

Others

पहिला पाऊस

पहिला पाऊस

1 min
61


पहिल्या पावसाची

काय सांगू 'मजा'

पावसात भिजले म्हणून

आईने दिली 'सजा'

पहिल्या पावसाने

मन झाले 'ओलेचिंब'

पाण्यात बघते

माझेच 'प्रतिबिंब'

पहिल्या पावसाने

भारावला आसमंत

दरवळे चोहीकडे

मृदेचा तो गंध

पहिला पाऊस नेहमीच

ओळखीचे 'हसतो'

मला मात्र नेहमी

तो अनोळखी 'भासतो'


Rate this content
Log in