Meena Mahindrakar

Others


4  

Meena Mahindrakar

Others


पहिला पाऊस

पहिला पाऊस

1 min 34 1 min 34

पहिल्या पावसाची

काय सांगू 'मजा'

पावसात भिजले म्हणून

आईने दिली 'सजा'

पहिल्या पावसाने

मन झाले 'ओलेचिंब'

पाण्यात बघते

माझेच 'प्रतिबिंब'

पहिल्या पावसाने

भारावला आसमंत

दरवळे चोहीकडे

मृदेचा तो गंध

पहिला पाऊस नेहमीच

ओळखीचे 'हसतो'

मला मात्र नेहमी

तो अनोळखी 'भासतो'


Rate this content
Log in