Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Pallavi Udhoji

Romance

2  

Pallavi Udhoji

Romance

वेडे अशी चूक करू नकोस

वेडे अशी चूक करू नकोस

1 min
3.2K


ज्याच्यावर प्रेम करते

त्याच्यापासून लपवू नको

तो जाईल दुसऱ्या संगे

वेडे अशी चूक तू करू नकोस


Rate this content
Log in