Pallavi Udhoji

Others


3  

Pallavi Udhoji

Others


वाटेत अंधकार आडवा आला

वाटेत अंधकार आडवा आला

1 min 11.6K 1 min 11.6K

तुला जाणण्याचा

माझा बेत होतं

फक्त वाटेत

अंधकार आडवा आला


Rate this content
Log in