Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Poonam Kulkarni

Classics Others

3  

Poonam Kulkarni

Classics Others

वारीची वाट

वारीची वाट

1 min
11.9K


ओढ तुला भेटण्याची आहे मनात खोलवर,

काय देऊ तुला विठू मी माझा फाटका पदर...


दिलंस मला तू सोन्यासारखं ते रान,

रानात पिकते धन अन फुलते माझ्या कारभाऱ्याचं मन...


तू पुरवशी आमच्या दोन लेकरासी घास,

मनात असते नेहमी तुला भेटण्याची आस...


दिस मोजत मोजत येईल सुखाची ती लाट,

तुझ्या भेटीसाठी माझं अख्ख कुटूंब चालतं वारीची वाट...


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Classics