Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Shobha Wagle

Classics Inspirational

3  

Shobha Wagle

Classics Inspirational

वारी पंढरीची

वारी पंढरीची

1 min
11.9K


विठ्ठल विठ्ठल । भक्तांची माऊली ।

माय ती साऊली । पांडुरंग ।।१।।


पांडुरंगा भेटी । भक्त करी वारी ।

हाती झेंडा धरी । विठ्ठलाचा ।।२।।


पाऊले चालती । पंढरीची वाट ।

गोड गीत गात । विठोबाचे ।।३।।


झांज टाळ वाजे । नाचे भक्त गण ।

विठू नामे मग्न । वारकरी ।।४।।


रिंगणात घोडा । भव्य तो सोहळा ।

लोक होई गोळा । पाहण्यास ।।५।।


पेरणी करून । शेतकरी जाई ।

विनवणी आई । विठ्ठलाला ।।६।।


कृपा कर विठू । पाऊस येऊ दे ।

शिवार फुलू दे । पोरांसाठी ।।७।।


चंद्रभागे काठी । विठूचा गजर ।

भक्ताचा जागर । हरिनामे ।।८।।


पंढरी नगरी । भक्तिचे आगर ।

करती गजर । माऊलीचा ।।९।।


जन्माचे सार्थक । मानी वारकरी ।

एकदाच फेरी । पंढरीला ।।१०।।


Rate this content
Log in