Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Pallavi Udhoji

Romance

2  

Pallavi Udhoji

Romance

वादळं सारी शमली

वादळं सारी शमली

1 min
2.9K


वादळं सारी शांत झाली

प्रश्नही सगळे संपले आता

तुझ्या नि माझ्या नात्याने आपुले

जीवनही आता गोठूनी गेले


Rate this content
Log in