Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Gautam Jagtap

Others

3.5  

Gautam Jagtap

Others

वाद नाही संवाद

वाद नाही संवाद

1 min
12.1K


वाद नाही संवाद

हृदयातली बात हवी

हत्यार नाही धार कसली

पाहिजे फक्त तालमीतला कवी


साथ नाही हात पुढे

दिव्यालाही वात हवी असते

प्रकाश आहे अंधार सगळा

पण मन शुद्ध नसते


भ्याकुळ होऊन जगणं झालं

इवली मुंगी ही हसते

देशासाठी शहीद होणारे

खरे मर्द ते


रात्र आता वैरी झाली

सावध हो हा इशारा

बोलून बोलून किती बोलशील

जपुन वापर शब्दांचा मारा


जन्म हा पुन्हा नाही

फक्त प्रेमळ संवाद दे

वाद हा विकार आहे

याची मुक्ती आता होऊ दे


संवादातला वाद मिटावा

आणि संस्कारांचा दिप पेटावा

न्यायाशी वाद घालणाऱ्याला

माझा हेवा वाटावा


Rate this content
Log in