कू.शुभम संतोष केसरकर

Others


3  

कू.शुभम संतोष केसरकर

Others


उपासमारी

उपासमारी

1 min 12K 1 min 12K

भिकेचे डोहाळे म्हणावे

कोरोनाने सावट म्हणावे

भीतीचे वास्तव्य व्हावे

असे हे संकट असावे !! धृ !!


बेरोजगारीचे संकट मोठे

पैशाची चणचण भासे

वाली नाही ह्या संकटास कोणी

जो तो आपलाच विचार करे !! १ !!


Rate this content
Log in