Savita Jadhav

Others


3  

Savita Jadhav

Others


उणीव.७

उणीव.७

1 min 12.3K 1 min 12.3K

अनाथ बिचारी पाखरे,

आईबाबाविना पोरकी,

उणीव किती असेल त्यांना,

असतील मायेला पारखी.


Rate this content
Log in