Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Mitesh Kadam

Romance

4.2  

Mitesh Kadam

Romance

तू आलास की...

तू आलास की...

1 min
293


तू आलास की ।

दरवळतो तो मातीचा सुगंध।।


तू आलास की ।

बहरतात झाडे झुडपे।।


तू आलास की ।।

घेतो सुटकेचा श्वास।।


तू आलास की ।

भिरभिरते किलबिलाट पाखरांची ।।


तू आलास की ।

लागते चाहूल गारव्याची।।


तू आलास की ।

धन्य होतो माझा राजा शेतकरी।।


तू आलास की ।

मेघ गरजतात छान।।


तू आलास की ।

भागते तहान आणि नदी नाले वाहतात छान।।


तू आलास की ।

आगमनाची आतुरता लागते बाप्पाची।।


तू आलास की ।

तू आलास की ।।


Rate this content
Log in