Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Mitesh Kadam

Others

3.8  

Mitesh Kadam

Others

निसर्ग...

निसर्ग...

1 min
11.7K


चिमण्यांचा चिवचिवाट

पाखरांची किलबिलाट


मंद वाहणारा वारा

झुलणारी झुडपे


निरभ्र निळसर आकाश

ते निळसर पाणी


सांयकाळचा मावळणारा सूर्य

रात्रीचा उगवणारा चंद्र


चांदण्यांचा लखलखाट

रातकिड्यांची किर किर


Rate this content
Log in