Sanjay Gurav

Others


3  

Sanjay Gurav

Others


तुझ्या एका थेंबासाठी...

तुझ्या एका थेंबासाठी...

1 min 24 1 min 24

तुझ्या एका थेंबासाठी

गळा चातकाचा सुकतो.

तुझ्या वाटेकडे बळीराजा

डोळे लावूनिया बसतो.


राजा मनाचाच तू तुझ्या

झाली मर्जी तर आबादानी

नाही पिकलं हे रान तर

सारेच करती रे वेड्यावानी.


तुझ्या पहिल्या भेटीची 

लागे जीवाजीवास ओढ

तुझ्या सरीत भिजताना

थेंब थेंब लागतो गोड.


मातीचा सुवास भरतो मनी

ओली माती गाते गोड गाणी

पावसा तुझी दुनिया दिवानी

तू असता दुःखी नसे कुणी.


Rate this content
Log in