Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Suresh Kulkarni

Inspirational

4  

Suresh Kulkarni

Inspirational

ठेवा शांत आसमंत

ठेवा शांत आसमंत

1 min
102


झाडा रे झाडा रे सारे कानेकोपरे झाडा रे 

करा रे करा रे साफ करा रे देऊळ सारे

मनाचे कानेकोपरे ! या मनाचे कानेकोपरे !

देव चालले शयनी ! ठेवा शांती या सदनी !


नको कलह विद्रोह ठेवा आचरण शुद्ध

घेऊद्या हो देवा आराम वागू नका अनिर्बंध

पाळा शांती चातुर्मास! जपताप ऊपवास !

देव चालले शयनी ! ठेवा शांती या सदनी !


काळ हा काळजीचा वीणीचा पेरणीचा

देऊ जीवांना विश्रांती राखू शेतमळा निगुती

घ्या काळजी पोटाची कशापायी हो खराबी

देव चालले शयनी ! ठेवा शांती या सदनी !


ऱ्हावा स्वतः खुशाल नको उगी चालढकल

ठेवा स्वच्छता शांती जपा सारे आसमंती

जसे पेराल उगवाल नको मस्ती उलाढाल

देव चालले शयनी ! ठेवा शांती या सदनी !Rate this content
Log in