Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Suresh Kulkarni

Others

3  

Suresh Kulkarni

Others

टेन्शन

टेन्शन

1 min
11.6K


मी न घेतो टेन्शन!

मी न देतो टेन्शन!

पण लोक घेती

माझ्या मुळे .....

उगिच टेन्शन !


लेक लेकी सुना बाळे

जगती ना सुखात

काय म्हणेल जग त्यांना

याचेच घेती टेन्शन !


जगती न स्वतः सुखाने

जगू ना देती आम्हाला

काही करु गेले तरी

सारेच परेशान !


जगा तुम्ही जगू आम्ही

आप आपल्या जगात

घेता कशाला उगीच

समाजाचे टेन्शन ?


शेवटी आहेच येणे

तुमच्या घरात !

झेपेल तेवढे आम्हा

जगू आम्ही सुखात !


घेऊ नका टेन्शन

देऊ नका टेन्शन

ठेवा दुरुन थोडे

आम्हाकडे अटेन्शन !


Rate this content
Log in