Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Smita Phadatare

Fantasy

3  

Smita Phadatare

Fantasy

...ती Best friend असते

...ती Best friend असते

1 min
413


जी आपल्यासोबत नेहमी असते 

पण कधी दिखाऊपणा करत नाही 

ती Best Friend असते 😘


आपण काहीतरी भव्यदिव्य करावं, 

म्हणून कायम आपल्याला 

Motivate करणारी 

ती Best Friend असते 😘


कोणीतरी आपल्याला एकटे 

पाहिल्यानंतर तुझी दलिदर कुठे आहे 

असं विचारायला लावणारी 

ती Best Friend असते 😘


सगळं ठीक आहे ना असं विचारणारी 

ती Best Friend असते 😘


जी डोळे बंद केल्यानंतरही दिसते

ती Best Friend असते 😘


आपल्याविरुद्ध जरी जग असलं तरी 

कायम साथ देणारी 

ती Best Friend असते 😘


नेहमी कॉलेजच्या गॅगमध्ये 

सांभाळून घेणारी 

ती Best Friend असते 😘


आयुष्यात जे काही होईल 

ते चांगल्यासाठीच होईल 

असं समजून सांगणारी 

ती Best Friend असते 😘


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Fantasy