Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

kishor zote

Others

4.0  

kishor zote

Others

थिगळं (मुक्तकविता)

थिगळं (मुक्तकविता)

1 min
23


खाजगीकरण 

उदारीकरण 

अन्

जागतिकीकरण अर्थात खाऊजा...


भारतीय लोकशाहीला मारक 

संविधानाचे महत्त्व 

व 

संविधानाने दिलेले अधिकार 

कमी करणारे

न कळलेले

छुपे धोरण....


राजघराणी जाऊन कंपनी घराणे उदय 

कंपनी आत मालकाचा कायदा

देश विकायला केव्हाच काढला 

परकीय कंपन्याला पायघड्या

भारतीय मजूर मरणार

ना दाद ना फिर्याद...


धोके ओळखावे आतातरी

संविधान वाचवण्यासाठी 

नाहीतर जागतिकीकरणाचे

धोके उभे आहेत कोरोनाच्या रूपाने...


आभाळ तर 

असेच फाटत जाणार 

सांगा मग लावणार कोण

अन्

कुठे कुठे थिगळं...


Rate this content
Log in