Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Varsha Shidore

Others

3  

Varsha Shidore

Others

स्वतःची पारख...

स्वतःची पारख...

1 min
12K


मी परीक्षक झाले तर 

अनुभवात या साहित्याचा 

आनंदाने चाखेल गोडवा 

वेगवेगळ्या अशा विचारांचा 

आस्वाद घेता होईल माझा 

बारीक अभ्यास चुकांचा

उमगतील कमतरता काही 

असल्या लिखाणात माझ्या

नवीन गोष्टी शिकता येतील 

नि होईल स्वतःची खरी पारख 

लेखणीला तेज धार लावता... 


Rate this content
Log in