Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Manda Khandare

Tragedy

4  

Manda Khandare

Tragedy

स्वप्न

स्वप्न

1 min
170


डोळ्यातून एक स्वप्न

सकाळीच हरवले

दिवसभर शोधले

पण कुठेच नाही सापडले


रात्रीला मग आपसुकच

पुढ्यात येऊन बसले


म्हणे चुकले माझे

मला माफ करून दे

स्वप्नांच्या तुझ्या जगात

पुन्हा जागा करून दे


बाहेरची ती दुनिया

खूप बेरंग आहे

लोकांचे सारे तोरे

खूप बेढंग आहे


चेहऱ्यावर चेहरे लावून

तिथेच सारेच वावरतात

भ्रष्टाचाराला आपला

ईमान इथे समजतात


वासनेने भरलेले त्यांचे डोळे

शरीरावरून फिरवतात

अन् क्षणातच विवस्त्र 

असल्याचा भास ते करवतात


छोटासा जीव मी

तिथे कसे जगणार

जीवाची घालमेल

कशी तिथे सोसणार


राहु दे मला तुझ्या 

स्वप्नांच्या दुनियेत

निरागसपणे त्या

रंगीबिरंगी दुनियेत


जेव्हा वाटेल पूर्णत्वाला यावे

तेव्हा तुझ्या डोळ्यांच्या काठावर

येऊन न्हाऊन घेत जाईल

तुझ्या डोळ्यातील खाऱ्या पाण्यातच

तुझे स्वप्न म्हणून जगत राहिल


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy