Supriya Devkar

Others


4  

Supriya Devkar

Others


स्वप्न माझे बहरून यावे

स्वप्न माझे बहरून यावे

1 min 258 1 min 258

फुलांना पाहता पाहता 

स्वप्न माझे बहरून यावे

ओजंळीत दरवळणार्या

सुगंधात मी न्हाऊन जावे


तुझ्या हास्यात मिसळूनी

स्वप्न माझे बहरून यावे 

खुलताना खळी गालावर

रूपडे माझे हरखून जावे


कोवळी किरणे झेलताना 

स्वप्न माझे बहरून यावे 

नव्या आकांक्षाना लावून पंख

क्षितिजाला मी स्पर्शण्या जावे


कुशीत तुझ्या शिरताना 

स्वप्न माझे बहरून यावे 

नात्यातल्या मोकळ्या श्वासाने

मला जगणे शिकवून जावे


Rate this content
Log in