Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Varsha Shidore

Others

3  

Varsha Shidore

Others

सुखद अनुभव...

सुखद अनुभव...

1 min
12.5K


नामस्मरण हे। ऐकण्यास गोड।।

नाही त्यासी तोड। अन्य कोणी।।१।।


वेड लावी जिवा। मनी भाव येई।।

अंतर्मुख होई। संत वाणी।।२।।


व्याकुळतेतला। जीव हुरहूर।।

इच्छा व्हावी दूर। कायमची।।३।।


ऐकता चरण। अपार आनंद।।

प्रसन्न स्वानंद। निर्विवाद।।४।।


शमण्यास पीडा। देवाचा आधार।।

आचार, विचार। एकमेकां।।५।।


विश्वास असावा। अंतास सुबुद्धी।।

पचण्या दुर्बुद्धी। अपमान।।६।।


विचारांचा बोध। शांत मन होई।।

ज्ञान श्वास देई। जगण्यास।।७।।


मिळे वेदनांना। नवीन वासना।।

बंदिस्त भावना। चिंता मुक्त।।८।।


अंती समाधान। निष्क्रियता खेद।।

जीवाला सुखद। अनुभव।।९।।


Rate this content
Log in