Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

kishor zote

Classics

4.0  

kishor zote

Classics

संत तुकाराम - अभंग रचना

संत तुकाराम - अभंग रचना

1 min
12K


त्या वसंत पंचमीला I माघ शुद्ध पंचमीला ॥

सतराव्या शतकाला I जन्म तो तुकोबांचा ॥ १ ॥


सामान्य या जनतेला I भक्ती मार्ग दाखवला ॥

पुजीयले विठोबाला I त्याच पंढरपूरा ॥ २ ॥


वारकरी संप्रदाया I प्रबोधन करावया I

अभंग ते रचावया I प्रहार शब्दांचाच ॥ ३ ॥


अभंग तुकारामांचा I संत हा जनमनाचा ॥

मार्ग खुला वेदांताचा I कवी निर्भिड असा ॥ ४ ॥


तो भागवत धर्माचा I भाग्य कळस होण्याचा ॥  

या तुकाराम गाथेचा I मान गावागावात ॥ ५ ॥


व्यवसाय सावकारी I राखरांगोळी ती करी I

ओटी इंद्रायणी भरी I अर्पी गहाण खते ॥ ६ ॥


रे संताचिया पायी या I शिवबांना आठवूया ॥

नतमस्तक होऊया I गुरु शिष्य चरणी ॥ ७ ॥


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Classics