Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Gautam Jagtap

Inspirational

4.4  

Gautam Jagtap

Inspirational

संघर्षातली रमाई

संघर्षातली रमाई

1 min
11.9K


दीन दलितांची माता

जनी रमाईची गाथा

दु:खी काळजा भिडली

रमा भिमाची ही वेथा


ओढ जीवा रमा तुझी

घामा कष्टाची शिदोरी

रमा भिमाची लाडकी

मृदु गंधाची कस्तुरी


सोसलेस दु:ख फार

रमा भिमाला आधार

ज्योती रमा प्रकाशाची

भिम लेखणीची धार


धार धार कलमाची

शाई रक्ताची रमाई

धन्य तुझे उपकार

दीन दलितांची आई


Rate this content
Log in