Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Pallavi Udhoji

Inspirational

2  

Pallavi Udhoji

Inspirational

समोरच्या माणसाचे कर्म

समोरच्या माणसाचे कर्म

1 min
2.6K


शब्दांना नसते कुठली जात

शब्दांना नसतो कुठला धर्म

त्यावरूनच आपल्याला कळते

समोरच्या माणसाच्या कर्म


Rate this content
Log in