Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Pallavi Udhoji

Others

3  

Pallavi Udhoji

Others

शोध "मी" चा

शोध "मी" चा

1 min
11.4K


शोध "मी" चा

शोध तू स्वतःला

का घेतेस कुणाचा

आधार आता

अस्तित्वाचा तुझा

प्रश्न आहे ग आता


बस कर आता हे

एकटेपणात रडणे

बस कर आता

अंधारात स्वतःला शोधणे

खूप झाला ग आता


उठ आणि उभी हो

आहे तुझ्यात हिम्मत

आज तू पोळशील ग

बरसणाऱ्या धो धो पावसात

आज तू भिजाशिल


आज सहन

तू सर्व काही कर

तेव्हाच तू खंबीरपणाने

उद्या तोंड देशील

उठ आणि लढ


आरशात स्वतःचा

चेहरा बघशील

रोज तुझा तुला

एक नवा चेहरा

एक नवीनआव्हान देईल


Rate this content
Log in