Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Manisha Awekar

Others

4  

Manisha Awekar

Others

शीर्षक वाद्यांची मैफिल

शीर्षक वाद्यांची मैफिल

1 min
20


मैफिल वाद्यांची जमता

स्वरझंकार उमले

स्वरांतूनी शब्द उमलता

रसिक मनोमनी झुले   (1)


सिंथच्या स्वरांवरती

गाणी उडत्या चालीची

हात फिरता वेगानी

दाद मिळे ती टाळीची  (2)


व्हायोलिनचे आर्त स्वर

अंतःकरणाला भिडती

कंठस्वराच्या जवळिकीने

दुःख दर्द आळविती    (3)


दिड दा दिड दा स्वर बहारे

उत्साहाची कारंजी फुलती

नर्तन स्वरलहरींचे

रसिक मनास रिझविती   (4)


तालवाद्यांच्या झणकारांनी

मैफिलीत येई जान

सूर ताल लय नर्तनी

रसिक होई बेभान!!


Rate this content
Log in