Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Manisha Awekar

Others

4  

Manisha Awekar

Others

शीर्षक आल्या गौराई

शीर्षक आल्या गौराई

1 min
57


आल्या आल्या गौरीबाई

सोनपावलांनी येती

आरती गं ओवाळिती

सुवासिनी   (1)


आल्या माहेरवाशणी

भाग्यवान सुवासिनी

अंगभर दागिन्यांनी

मढलेल्या     (2)


नवी कोर चंद्रकळा

तेज मुखी कुंकू भाळा

साज बोरमाळ गळा

शोभतसे     (3)


झिम्मा फुगडी खेळती

नवे उखाणे घालती

हसतखेळत गाती

गोड गाणी    (4)


नानाविध फुले माळे

चिंचा बोरे नि आवळे

गंध गोड दरवळे

पक्वान्नांचा    (5)


महालक्ष्मी आगमने

घर भरे प्रकाशाने

भाग्य लक्ष्मीप्रसादाने

उजळते     (6)Rate this content
Log in