कपिल राऊत

Others


3  

कपिल राऊत

Others


शब्द

शब्द

1 min 6 1 min 6

शब्दा सोबत शब्द बोलले जाते

शब्दा सोबत शब्द वाचले जाते

शब्दाविन मौन पाळले जाते

शब्दाविन चित्र रचले जाते

शब्द अर्थहिन खोडले जाते

शब्द व्यर्थहिन मोडले जाते

शब्दाने भावुक केले जाते

शब्दाने कठोर केले जाते

शब्दाने शब्द वाढवले जाते

शब्दानेच शब्द जपले जाते

शब्दाने माणुसकी कमवली जाते

शब्दाने आपुलकी मिळवली जाते

शब्द शब्दाने शिकले जाते

शब्दाने व्यवहार कळले जाते

शब्दाने शब्दाला नाचवले जाते

शब्दाने तत्वज्ञान मांडले जाते

शब्दानेच आयुष्य सुंदर केलं जाते..!


Rate this content
Log in