Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Suhas Bokare

Abstract

4  

Suhas Bokare

Abstract

शाबूत भू ती माझी

शाबूत भू ती माझी

1 min
23


कोवळी ती किरणं बहरली, 

पावसात चिंब जाहली,  

जणू ह्या मंजुषेतूनी, 

धनु रंग पसरली.


गांडीव तो अर्जुनाचा,  

धनुष्य तो शिवाचा, 

रतीस स्पर्श करुनिया,  

क्षण इंद्राच्या मोहाचा. 


मज आस स्वातंत्र्याची,  

पराजय-मुक्त व्हावे, 

ह्या भूमीने तरच मजला, 

धारातीर्थी पाहावे.


भूमीवर आच्छादित,  

बालिश अट्टहास,  

माझा तर फक्त आहे,  

शाबूत भू चा ध्यास. 


Rate this content
Log in