Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Pallavi Udhoji

Tragedy

2  

Pallavi Udhoji

Tragedy

सगळ्यांचा जीव होतास तू

सगळ्यांचा जीव होतास तू

1 min
2.5K


सगळ्यांचा जीव होतास तू

सगळ्यांच्या मनात राज्य करणारा होतास तू

डॉक्टरच्या हलगर्जीपणामुळे अकाली गेलास तू

पण हे राजा कायमचा सगळ्यांच्या मनात राहिलास तू


Rate this content
Log in