Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

sarika k Aiwale

Others

4.0  

sarika k Aiwale

Others

सावली

सावली

1 min
53


 

मैत्रीत तिच्या या ती माझी सावली !


एक रात्र उशाशी बसून असते 

कितीही जागली तरी साथ देते 


दिसाच्या प्रखर तेजाने घायाळ मनाला 

जणू रातित चांदण्यांतील शितल गारवा 


झुरलेल्या मनाला एक निवांत पणा 

आसुयेच्या गाभार्यात एक आशेचा दिवा 


एक रात्र उशाशी बसून असते 

कितीही जागली तरी साथ देते 


काय देवू नाव तिला सावली की मैत्री 

जगते श्वासात अन उरते ही मनात ती


कितीही असले सख्खे नाती.. 

पण जिवाला जीव देणारी मैत्रीच खरी 


एक रात्र उशाशी बसून असते 

कितीही जागली तरी साथ देते 


एक रात्र उशाशी बसून असते 

कितीही जागली तरी साथ देते 


हरुन जाता श्वास मी ही ती कधी प्राणवायू 

मैत्रीत तिच्या या ती माझी सावली    


Rate this content
Log in