Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Pallavi Udhoji

Romance

4.0  

Pallavi Udhoji

Romance

साथ देशील मला

साथ देशील मला

1 min
277


सखे या माझ्या खडतर वळणावरी

साथ तू मला देशील ना?

झेप घेण्या उंच आकाशी 

पंख माझे होशील ना?!!धृ!!


हेची मागणे माझे होते 

सहवास मला तुझा हवा होता

क्षितिजापलीकडे सांज ढळता

तुझा हात हाती हवा होता

सखे या खडतर वळणावरी

साथ तू मला देशील ना?!!1!!


सोबत तुझी हवी मला

मनातले कीलमिष दूर करूनी

जवळी घे मला जरा

सखे या माझ्या खडतर वळणावरी

साथ तू मला देशील ना?!!2!!


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance