Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published

Sanjay Gurav

Others


3  

Sanjay Gurav

Others


सांगायचे राहून गेले

सांगायचे राहून गेले

1 min 202 1 min 202

जुळल्या मनाच्या तारा सांधायचे राहून गेले

मनापासून मनात तुझ्या घर बांधायचे राहून गेले.

वाळूवर चित्र जपलेले संशयाच्या लाटेने वाहून गेले

सुटण्याआधी हातावर नाव गोंदायचे राहून गेले.

रुजविला मळा प्रेमाने पाणी शेंदायचे राहून गेले

गैरसमजाचे वाढले तण तेव्हा निंदायचे राहून गेले.

ओंजळीत होती फुले वेणीत माळायचे राहून गेले

नुसताच होतो प्रेमात पुरते भाळायचे राहून गेले.

स्फुरल्या मनात कविता डायरीत मांडायचे राहून गेले

होते सांगण्यासारखे खूप काही सांगायचे राहून गेले.


Rate this content
Log in