Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

kalpana dhage

Others

3  

kalpana dhage

Others

सामना

सामना

1 min
25


मिटून पापणी डोळ्याची 

सूर गवसला काळजीचा 

सुटून बंध रेशमाची 

तारा तुटला आशेचा! 

पाउले पड़ती पुढची 

नित्यनेमाने पाहण्याचा 

आसमंत आठवणीची 

सूर गवसला गाण्याचा! 

काळजीत जीव लावण्याची 

सराव होताच गाण्याचा 

नव निर्मिती काळजीची 

अभ्यास करावा नित्याचा! 

निसर्गात आहे भरगच्ची 

आवाज नावीन्याचा 

पसंती काळजीची 

अन उल्हास कार्याचा! 

आवाज गायकी कोकिळेची

सूर भरला गाण्याचा 

साथ तंबोराची 

सामना साहसाचा! 


Rate this content
Log in