Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Suresh Kulkarni

Others

3  

Suresh Kulkarni

Others

ऋण

ऋण

1 min
80


आई दिलास जन्म तू

पोसले वाढविले पोटी तुझ्या 

दिलीस माया झालीस छाया

मजबूत कणखर बलवान

मला तूचि बनविले !


बाबा दिला तुम्ही सहारा

ऊन पाऊस वादळवारा

काही नाही तुम्ही पाहिले

वाढविला तुम्ही जिव्हाळा

दिलीत दिक्षा दिले शिक्षण

व्यवहारी मला कुशल 

तुम्ही च केले !


गुरुजी प्रसंगी तुम्ही

धरिलेत कान माझे 

धारेवर धरले ज्ञान दिले

आणि केलेत उभे मला

माझ्याच पायांवर

तुम्ही मला !


भामिनी स्वामिनी

बायको माझी तू 

सदा सुहासिनी

जाहलीस वेळोवेळी तू 

माझी प्रिया माता माझी

दुहीता भगिनी !

सांभाळीले आधार दिले !


सहोदर सहाध्यायी

झालात स्नेही तुम्ही

घेतलीत काळजी 

खेळता खेळता

शिकविले समजावले

आनंद जीवनाचे !


आहे मी ऋणी 

तुम्हा सर्वांचा

तुम्हीच मला घडवले !

इथे रुजवले वाढविले

समर्थ केले !


Rate this content
Log in