Varsha Shidore

Others


2  

Varsha Shidore

Others


रेशीम बंध...

रेशीम बंध...

1 min 2.9K 1 min 2.9K

बंधनात रेशीम धाग्याच्या  

प्रेम प्रीतीचे रूप लाजरे 

भान विसरुनी जगाचे 

शोभते निखळ हासरे 


Rate this content
Log in