Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

mayuri Mhamunkar

Romance Tragedy

3  

mayuri Mhamunkar

Romance Tragedy

प्रेमातल्या त्या आठवणी...

प्रेमातल्या त्या आठवणी...

1 min
11.8K


आठवणींच्या साठवणीत

होते खूप काही..

उघडताच ते गाठोडे

बिखरले सारे माणिक-मोती..

एक-एक कप्पा

हळूहळू खोलला..

पाहताच सारा पसारा

भूतकाळ उभा राहिला..

तुझी ती पत्रे सारी

उराशी कवटाळली..

कळलेच नाही मला

कधी त्या आठवणींत मी ओलीचिंब झाली..

एक एक पान

पुन्हा नव्याने उघडले..

तुझ्यासोबत जगलेले

ते सारे क्षण आठवले..

आठवून ते दिवस

गाली हसू उमटले..

पण प्रेम हे आपुले

असे का अपुरेच राहिले..


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance