Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

mayuri Mhamunkar

Romance

3  

mayuri Mhamunkar

Romance

तुझी ओढ..

तुझी ओढ..

1 min
50


का हे होते असे

आठवुनी तुला हसते मी..

हा हे होते असे

होऊनी भास तुझा

तुझ्यातच रमते मी..

का कळेना माझ्या मना

तुज़ेच हे वेड लागले जणू..

अल्लड स्वप्नात तुझ्या

उडे मनाचे हे पाखरु..

आठवुनी तुला रे

जगते नव्याने..

उमलले फुल हे

आपल्या प्रीतिचे..

तुझी ओढ स्वच्छंद

लागे जिवा

कसे सावरू मी

सांग ना वेड्या मना..

                   


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance