Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

mayuri Mhamunkar

Romance

3  

mayuri Mhamunkar

Romance

ती मझी सोबतीण पावसातली..

ती मझी सोबतीण पावसातली..

1 min
34


येक पावसात सोबत असायची

माझ्या पावसाची पहिली भागीदार असायची

चिंब सरींचा आस्वाद घेताना

हळुच मला सावरत असायची

ट्रेनमधे चढताना पहिल

तिलाच जवळ घ्यायचो

या गर्दीतून वाट काढताना

तिला अलगद जवळ धरायचो

सोसायट्याच्या वा-यात जरा सावध रहायचो

ती जाऊ नये म्हणून तिला घट्ट धरुन ठेवायचो

तिच्याशिवाय प्रत्येक पावसाळा

अधुरा असायचा

पाउस आल्यावर पहिली

तिचीच आठवण यायची

तिच्याविना पावसाची

भितीच नाही वाटायची

काय करु ओ आता

तिच सोडुन गेली..

अशी ती सोबती माझी छत्रीच असायची..


Rate this content
Log in