Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

mayuri Mhamunkar

Others

4  

mayuri Mhamunkar

Others

बळीराजाची हाक..

बळीराजाची हाक..

1 min
20


या शिवराच्या मातीने

हाक अशी घातली

करपून गेल रानं

ओढ आम्हा तुझी लागली...

एक-एक पै जमवुन

बियाणही आणली

तुझ्याविना पावसा रं

माय माझी रुसली.

अन्नापाण्यावाचुन जाई

एक-एक दिस माझा

तूझ्या वाटकडचं रं

डोळे लाऊन बसलाय

हा शेतकरी तुझा..

आठवुन सारी कर्जे

डोळ्यात आसवं दाटली

फाटकी ही कापडंसुद्धा

मग माझ्यावरचं हासली..

तितक्यातच ऐकू आली 

साद मला टिटवीची

तिलाही ओढ लागली

या पावसाची..

         


Rate this content
Log in