Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

mayuri Mhamunkar

Romance

3.0  

mayuri Mhamunkar

Romance

प्रेमरंग..

प्रेमरंग..

1 min
11.6K


तुझ्या प्रेमाच्या बंधात

न्हाऊनी गुंतले

कळलेच नाही मला

कधी तुझ्यात विरुनी गेले..

आठवून ते क्षण

गाली हसू उमटले..

कळलेच नाही मला

कधी तुझ्यात रमले..


सरी या पुन्हा

बरसुनी आल्या..

प्रेमाच्या या पावसात

चिंब भिजवुनी गेल्या..

तुझ्या माझ्या प्रेमाचे

हे क्षण सुखाचे..

अल्लड नाते हे

दोन जिवांचे..


Rate this content
Log in