Manisha Awekar

Others


3  

Manisha Awekar

Others


प्राण्यांची शाळा

प्राण्यांची शाळा

1 min 201 1 min 201

जंगलात प्राण्यांची शाळा

सुरू करावी एकदा 

सिंह राजांनी काढला

जोरदार फतवा


ससोबा आले धावत

छोटीशी वही घेऊन

पेन ऐटीत अडकवून

पहिल्या रांगेत बसून


कोल्हा म्हणाला माझे

जेवण नाही झाले

खाऊन अंमळ थोडे

उशीरानेच येणे


जिराफ म्हणाला सांगा

लिहू मी कसे काय?

मान माझी उंचच उंच 

वही धरायची कशी काय?


हत्ती म्हणाला मला

बसताच येत नाही

सोंडेत पेन धरुन

लिहिताच येत नाही


शिक्षक शिस्तीचे वाघोबा

डरकाळ्या फोडू लागले 

सगळे आले गुपचूप

अभ्यास करू लागले


Rate this content
Log in