Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Kirti Borkar

Tragedy

4  

Kirti Borkar

Tragedy

पोटासाठी

पोटासाठी

1 min
33


पोरंबारं धरुनी तो

कामासाठी भटकला

घाम गाळून आपले

एकट्यात का रडला?


दशा पाहून पोरांची

पाणी आले डोळ्यात

काय कमवून देवा

माझ्या नेणार घरात


सोय झाली रे खाण्याची 

माझ्या या मुलाबाळांची

कशी औषध घेऊ रे

माझ्या म्हाताऱ्या आईची


दया समृद्धी ठेव रे

आमच्याशी तू जवळी

दूर नको करू असा

इच्छा आहे रे एवढी


पोटासाठी असा रोज

भटकत आहे रस्ता

माझ्या जीवनात देवा

दुःख असे का असता?


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy