Ignite the reading passion in kids this summer & "Make Reading Cool Again". Use CHILDREN40 to get exciting discounts on children's books.
Ignite the reading passion in kids this summer & "Make Reading Cool Again". Use CHILDREN40 to get exciting discounts on children's books.

Pallavi Udhoji

Others

3  

Pallavi Udhoji

Others

फक्त एकदा

फक्त एकदा

1 min
11.6K


फक्त एकदा बोल

रंगव तुझे स्वप्न

अशक्य जरी असले तरी

बिनधास्त हो पुढे


    मनात रुजू दे

    नकोस चिंता करू

    तुझ्यात रंगू दे

    काढ पाश सारे


सांगड तू घाल

आजची व उद्याची

सजव तुझ्या स्वप्नांना

पूर्ण कर तुझे स्वप्नं


    नकोस थांबुस

    वाटा तुडवूनी

    एकदातरी तुझी

    स्वप्न तू रंगव


Rate this content
Log in