Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Kirti Borkar

Romance

3  

Kirti Borkar

Romance

फेडू कसे उपकार

फेडू कसे उपकार

1 min
182


प्रेमासाठी या माझ्या उघडले मनाचे दार

सांग ना सख्या तुझे फेडू कसे उपकार...!!ध्रु!!


दुःखात दिली तु प्रेमाने मला साथ

जागुन काढली माझ्यासाठी ती रात

प्रेमात तुझ्या मिळाले जगण्याचे संस्कार...||१||


साथ देत राहशील नेहमीच तू असा

विश्वास केला तुझ्या प्रेमावर मी जसा

येता तुझ्या जवळ केला प्रेमाला नमस्कार...||२||


क्षणाक्षणात तु रोज प्रेमाची नाती जपली

तुझ्यामुळे मला खऱ्या प्रेमाची रीत कळली

माझ्या प्रेमासाठी तू केला असा चमत्कार...||३||


Rate this content
Log in