Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Vinita Kadam

Tragedy

3  

Vinita Kadam

Tragedy

पैसा

पैसा

1 min
12K


देवा तुझ्या दरबारी

पाप पुण्या मिळे ठाव

तिथे होई मोजमाप

रंक असो कोणी राव ||१||


पृथ्वीवर पैशालाच

मानतात सारे देव

पैसा हा सर्वस्व जगी

मिळे पैशालाच भाव ||२||


सारी नाचते जनता

पैशाचाच तालावर

त्याचेच रे गाणे आहे

सर्वांच्याच ओठावर ||३||


पैशापुढे माणुसकी

येथे ही कवडीमोल

सर्वजण फिरतात

त्याच्यासाठी गोल गोल ||४||


घ्यावी लागते काळजी

नातीगोती जपताना

अनुभव येई महा

दूर आपले जाताना ||५||


चार भिंतीत जगता

न्याय विके बाजारात

मोठी ताकद पैशाची

अन्याय हा चव्हाट्यात ||६||


पैशामुळे शेतकरी

होतो हा कर्जबाजारी 

निराशेच्या त्या छायेत

गळा अडकवी दोरी ||७||


मोठा यायचा पाऊस 

जेव्हा पैसा होता खोटा

मागे पाऊस ही नोटा

नाही पैशाला या तोटा ||८||


नको दिमाख पैशाचा

नाशवंत हा पैसाच

नाही कळत जन का

मानती देव यालाच?


Rate this content
Log in